Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 08:51

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερατσινίου, (σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010),
την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και ώρα 14.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου μας στο Δημαρχείο Κερατσινίου.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


ΘΕΜΑ 1ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο EKΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.κ. Δήμαρχο
2.κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3.Γραφείο Καταστημάτων

\