Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015 11:18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Πολυμέσα