Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017 09:54

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερατσινίου,
(σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010),
την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα 19.45 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου μας στο Δημαρχείο Κερατσινίου.