Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αντιδήμαρχοι

ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και Τμήματος Παιδείας και Διά βίου Μάθησης

ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  | Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κ.Ε.Π., Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργείων, Τμήματος Αδειοδοτήσεων  & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Αυτοτελούς Τμήματος  Δημοτικής Αστυνομίας

ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Αντιδήμαρχος Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήματος Πολιτισμού, Τμήματος Αθλητισμού, Τμήματος  Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Μουσείων, Εκκλησιαστικών Θεμάτων, και Θεμάτων Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Αντιδήμαρχος Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας & Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού, Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών, Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων και Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Αντιδήμαρχος Τμήματος Μικροέργων & Συντήρησης Παιδικών Χαρών, και Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού & Συγκοινωνιών

ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | Αντιδήμαρχος Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων, Τμήματος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων και Τμήματος Μελετών