Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου – Υγειονομείου (Κερατσινίου)

 

 

 

 

espa kentro ygeias

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με Προϋπολογισμό πράξης: 5.000.000,00€ (Κωδικός MIS: 5008051). 

Το έργο αφορά την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου – Υγειονομείου (Κερατσινίου) του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στην Δ.Ε. Κερατσινίου, σε χώρο έκτασης 3.967,50 μ2 εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Πειραιά (Λ. Δημοκρατίας και οδού Ναυάρχου Μπήτυ), ο οποίος έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό με την υπ' αριθμό 24/30-01-2009 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. και με την αρ. πρ. 8322,3/03/09/31-3-2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το έργο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση Οικοδομικών – Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου

Πρόκειται για νέο ισόγειο κτήριο με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 1.220,99 μ². 

Περιλαμβάνεται επίσης, η προμήθεια - εγκατάσταση του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού και λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού προκειμένου το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Το κτήριο ανά όροφο αποτελείται από τις παρακάτω χρήσεις: 
Υπόγειο: Η/Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Αποθήκες, χώροι κυκλοφορίας.
Ισόγειο: Κύριοι χώροι του κτηριολογικού προγράμματος, είσοδος, χώροι κυκλοφορίας.

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo