Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Οδηγίες - Δικαιολογητικά - Αιτήσεις:

Μπορείτε να κάνετε λήψη το αρχείο στον υπολογιστή σας, να το εκτυπώσετε, να το συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε στην υπηρεσία.

1. Γενικές πληροφορίες για την γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)pdf

1.1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση σε συγκεκριμένη τοποθεσία (Προέγκριση)pdf

1.2. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία (Μεταβίβαση)pdf

1.3.α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/ 1986pdf

1.3.β. Πληροφορίες για την συμπλήρωση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης (ιδιοκτήτη)pdf

1.4. Αίτηση Θεώρησης Βιβλίου αναφοράς καπνίσματοςpdf

1.5. Αίτηση για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικήςpdf

1.6. Υπόδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης ΚΥΕ pdf στο https://notifybusiness.gov.gr

1.7. Υπόδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης ΚΥΕ (άρθρων 10-11-12) pdf στο https://notifybusiness.gov.gr

1.8. Οδηγός διαδικασίας γνωστοποίησης pdf στο https://notifybusiness.gov.gr

1.9. Διαδικασία Γνωστοποίησης (Αριθμ. οικ.16228 ΦΕΚ 1723/Β/18.05.2017)pdf

1.10. Υγειονομικοί Όροι (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ΦΕΚ 2161/Β/23.06.2017)pdf

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τ.Κ. 18756
Τηλ.: 213 2074 - 735 / 685 / 738

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας