Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2005

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005, ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. 

 Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε, υπογράψετε και να αποστείλετε τη συνημμένη δήλωση  που αφορά του γεννημένους το έτος 2005, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου μας.