Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ"

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ"

Σε συνέχεια των εκδηλώσεων μνήμης για τη "Μάχη της Ηλεκτρικής",

υπενθυμίζουμε ότι η ξενάγηση εντός του χώρου του εργοστασίου της "Ηλεκτρικής", σε συνεργασία με το ιστορικό αρχείο της ΔΕΗ, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/10 στις 17:00.