Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΠΟ 15/06/2016 ΕΩΣ 06/07/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

( Εξάμηνο Σεπτεμβρίου 2016 – Φεβρουαρίου 2017 )

 

Ο Δήμος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ σε συνέχεια της προσπάθειας κάλυψης πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των δημοτών - κατοίκων του, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής, ανανεώνει για ένα ακόμη εξάμηνο τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το επόμενο εξάμηνο, Σεπτέμβριος 2016 – Φεβρουάριος 2017, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου επί των οδών Γ. Αφάρα 101 & Αναλήψεως στη Δραπετσώνα (τηλ. 210- 4630145), καθημερινά 9:00 πμ. - 12:00 μμ., από 15/6/2016 έως και 6/7/2016, όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως:

 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:

1.Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.

3.Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).

5.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2015).

6.Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (φορολογικού έτους 2015).

7.Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 ή βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης 2015.

 

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:

8.Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο/η.

9.Φωτοτυπία πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ.

10. Απόδειξη υποβολής για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου.

11.Φωτοτυπία τελευταίου ενημερωτικού σημειώματος τράπεζας στεγαστικού δανείου.

12.Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε πρόγραμμα άλλου Δήμου (όταν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι δημότης ή κάτοικος άλλου Δήμου).

13.Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

 

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

Α)Για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Β)Για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Γ)Για άτομα με αναπηρία άνω του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 με τελικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ.

Δ)Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα.

Ε)Για οφειλέτες δανείου α΄ κατοικίας αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα και διαμένουν στη συγκεκριμένη κατοικία.

 

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Αρμόδια Επιτροπή και οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo