Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους/-ες ότι το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων του  Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη περίοδο λειτουργίας του στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013».

Η επιτυχής πορεία του και η καταγραφή των ολοένα αυξανόμενων αναγκών του πληθυσμού οδήγησαν στην επανένταξη της λειτουργίας του Κέντρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020» , ως «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά».

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά  είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας και συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ.

 Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Σημειώνεται ότι όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν ενώ στο Κέντρο μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι πολίτες  που διαμένουν στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα. 

Το Παράρτημα Ρομά στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με ειδικότητες οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη ψυχο-κοινωνική παρέμβαση στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα:

  • Ένας κοινωνικός λειτουργός
  • Μία ψυχολόγος, υπεύθυνη ψυχικής υγείας και παροχής ψυχολογικής υποστήριξης
  • Μία επισκέπτρια υγείας, υπεύθυνη για την προαγωγή της υγείας
  • Ένας διοικητικός υπάλληλος, υπεύθυνος προώθησης της εργασιακής απασχόλησης
  • Ένας διαμεσολαβητής, άτομο το οποίο προέρχεται από την ομάδα στόχου.

 Σε συνεργασία με άλλους φορείς, το Παράρτημα Ρομά του Διευρυμένου αναπτύσσει ένα πλέγμα δράσεων, στοχεύοντας στην πληρέστερη αντιμετώπιση αναγκών και προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα των Ρομά. Παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη στους ωφελούμενους μέσω της εξατομικευμένης υποδοχής τους και της διαχείρισης των περιστατικών για την καταγραφή των αναγκών τους και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ψυχοκοινωνικού προφίλ για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα βοηθήσουν στην επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων εξατομικευμένων αναγκών του πληθυσμού.

  Μέσω του Παραρτήματος Ρομά προωθείται: η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η ψυχολογική υποστήριξη, η προώθηση στην απασχόληση, η στήριξη της οικογένειας και των παιδιών, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και η κοινωνική προστασία.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Δ/ΝΣΗ: Γ.ΑΦΑΡΑ 101 ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : 2104630145

       ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: 2104615310

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 2104630146

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: 2104317522

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ: 2104615337

       Ε:

F:   https://www.facebook.com/romadrapetswna

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό ΚολυμβητήριοL

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe