Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου- Δραπετσώνας στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημαρχείο της πόλης (Ελ. Βενιζέλου 200).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΘΕΜΑ 2ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
 
ΘΕΜΑ 3ο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΒΔΜ ΙΙ ΑΕ ΟΤΑ
(ΠΡΩΗΝ ΚΕΚ ΑΕ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΄ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ¨ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΜΑΣ
 
ΘΕΜΑ 4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ.
 
ΘΕΜΑ 5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ.
 
ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 175.930,00 € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ
Γ΄ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
 
ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 
ΘΕΜΑ 8ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ 16.533,48€ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» Β’ ΦΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α – 13.
 
ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤ’ ΚΑΠΗ
 
ΘΕΜΑ 10ο: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019 (154/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 
ΘΕΜΑ 11ο: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019 (155/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 
ΘΕΜΑ 12ο: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019 (156/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 
ΘΕΜΑ 13ο: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020
 
ΘΕΜΑ 14ο: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ/ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ –ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣΑΣ- ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
΄ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 
ΘΕΜΑ 15ο:ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ, «ΕΠΕΚΤΑΣΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037433 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
 
ΘΕΜΑ 16ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ“ 2017-2018, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
(Α.Π.1)“ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018”, ΜΕΤΡΟ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΡΑΣΗ: 2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
 
ΘΕΜΑ 17ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
 
ΘΕΜΑ 18ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
 
ΘΕΜΑ 19ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΘΕΜΑ 20ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
ΘΕΜΑ 21ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
 
ΘΕΜΑ 22ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΩΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
ΘΕΜΑ 23ο: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 28, ΣΕ ΝΕΑ
ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 34
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)
 
ΘΕΜΑ 24ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 67 ΚΑΙ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)
 
ΘΕΜΑ 25ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019:
 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-02-2019
 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06-03-2019
 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13-03-2019
 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-03-2019
 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-03-2019
 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-04-2019
 11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-05-2019.
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo