Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ Τ.Μ. ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ Τ.Μ. ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας σας ενημερώνει ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στη παρ. 2 αυτού, αναφέρεται:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 30 Ιουνίου 2020 (νέα ημερομηνία μετά τις σχετικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης), χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να προβείτε στη δήλωση των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον Δήμο.

Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 1η Ιανουαρίου 2020 και όχι από τα προηγούμενα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Τμήματος Εσόδων: 213 2074715. 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo