Κείμενο
Από
Έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 17 Mαΐου 2011 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια πλαστικών σάκων για τις ανάγκες των τμημάτων Καθαριότητας και Πρασίνου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 74.450,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α 20/6635.0003 και Κ.Α 35/6635.0001 με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σάκων και σαρώθρων κλπ» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ . Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών. Προκειμένου να δείτε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε τον υπερσύνδεσμο
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

BannerSVAK

DigitalRequest