Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για κατασκευή wc ΑΜΕΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WCAMEA – ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»προϋπολογισμού 60.000,00€(συμπ. Φ.Π.Α.).