Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ANOIKΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 26 Απριλίου 2011 , ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:30 π.μ έως 12:00 μ.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και την θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2011. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 822.352,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους κωδικούς 10/6641, 10/6643, 20/6641, 30/6641, 30/6644, 35/6641, 35/6644, 50/6641, 70/6641 του σκέλους των εξόδων του υπό κατάρτιση Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 . Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του αντίστοιχου προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών. Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699. Για να δείτε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε τον υπερύνδεσμο