Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για άσκηση ενός (1) υποψήφιου δικηγόρου

 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση καθώς και την υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να τα υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά με emailστο ergasia@keratsini.gr, από το Σαββάτο 06.3.2021 έως  και την Τρίτη 16.3.2021.