Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 24 Μαρτίου 2011 και από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου, έτους 2011. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 172.567,27 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α 10/6061, 15/6061, 20/6061, 30/6061 και 35/6061 του σκέλους των εξόδων του υπό κατάρτιση Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ .Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών. Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699. Για να δείτε ολόκληρη την διακήρυξη παρακαλώ πατήστε στον υπερσύνδεσμο