Κείμενο
Από
Έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Wi-Fi) ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 20 Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ έως 11:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων internet (Wi-Fi) σε ανοικτούς χώρους και πλατείες του του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2011. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 19.680,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α 35.7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων internet (Wi-Fi) σε ανοικτούς χώρους και πλατείες του Δήμου μας», του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ . Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών. Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699. Προκειμένου να δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη, παρακαλώ πατήστε τον υπερσύνδεσμο
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

BannerSVAK

DigitalRequest