Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΑΠΟΦ.2 Ε.Π.Ζ. 1ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΜΩΛΟΥ ΑΡ.11

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη το εισηγητικό έγγραφο του κ. Δημάρχου, την με αριθμό 58589/10 αίτηση του κ. Μπούρτζινου Κωνσταντίνου και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. ιδ΄ του Ν. 2218/94 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εγκρίνει την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου αναπηρικής χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΜ – 2117 στην οδό Κιμώλου αρ. 11 στο όνομα του κ. Μπούρτζινου Κωνσταντίνου.
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας