Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΑΠΟΦ.4 Ε.Π.Ζ. 1ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΝΑΡΗ ΑΡ. 22

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη το εισηγητικό έγγραφο του κ. Δημάρχου, την αίτηση της κας Σύριου Ελένης και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. ιδ΄ του Ν. 2218/94 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εγκρίνει την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου αναπηρικής χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΙ-7513 στην οδό Κανάρη αρ. 22 στο όνομα της κας Σύριου Ελένης.
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας