Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΑΠΟΦ.7 Ε.Π.Ζ. 3ο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 19934-2010 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ (ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ - ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ)

Tο Σώμα ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ σύμφωνα με:
Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1α του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 6 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2066)
Εγκρίνει την ανάκληση της υπ' αριθμόν 19934/28-4-2010 άδειας λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος (καφενείο) της Ι. ΒΑΛΑΒΑΛΗΣ – Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε., στην οδό Δεμερτζή 19, στο Κερατσίνι, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Διεύθυνση Υγειονομικών Ελέγχων Πειραιά στο ανωτέρω κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι η αίθουσα του καταστήματος έχει ενοποιηθεί με την πρασιά αριστερά της εισόδου αυτού. Επίσης διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιείται υπόγειος χώρος για τα αποχωρητήρια του καταστήματος χωρίς αυτό να αναφέρεται στην άδεια που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία μας. Τα προαναφερόμενα αποτελούν επέκταση του καταστήματος.
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας