Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πίνακας κατάταξης ΣΜΕ 1/2020 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πίνακας κατάταξης ΣΜΕ 1/2020 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟN ΠΙΝΑΚA ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2020 ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 22-8-2020.