Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για άσκηση δυο (2) υποψήφιων δικηγορών

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων  ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαιολογητικά, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020 έως  και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο στη διεύθυνση  .