Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 10 ατόμων ΥΕ εργατών καθαριότητας δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση του Covid-19

 Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 2661/25-1-2021 Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως και τις 05/7/2021 για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά με emailστο ergasia@keratsini.gr, από την Δευτέρα 25.1.2021 έως και την Τετάρτη 27.1.2021.