Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση υπ αριθμόν ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2021 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας».

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 22/02/2021 ΕΩΣ 03/03/2021

αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας,

Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλ. επικ.: 2132074639, κα Δέσποινα Δάιου.