Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2021 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 1 ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΚΑΙ 1 ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ»

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ) ΑΠΟ 24/2/2021 ΕΩΣ 5/3/2021.