Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2015 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Αποτελέσματα Aνακοίνωσης υπ.αρίθμ. 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22 ΑΤΟΜΩΝ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.