Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2023 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2023 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας θέτει σε δημόσια διαβούλευση από 11.10.2021 έως 31.10.2021 το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αριθ. Απόφ. 163/06.10.2021, ΑΔΑ:ΩΙΔ6ΩΕΣ-ΜΕΨ) κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, περιλαμβάνοντας το όραμα και τις πολιτικές του, αλλά και τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει στους τομείς αρμοδιότητάς του. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη, η οποία αφορά το Στρατηγικό Σχεδιασμό και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, αναλύει τις προτεραιότητες και τους επιμέρους στόχους του Δήμου. Η δεύτερη, δηλαδή ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, εκπονείται μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης  και περιλαμβάνει τις δράσεις με τον αντίστοιχο οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό, εξειδικεύοντας τους άξονες  της στρατηγικής του Δήμου.

 Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς, καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, συμπληρώνοντας το Ερωτηματολόγιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού ως εξής:

  • Μέσω της φόρμας: https://forms.gle/BdDmZNhkjaant9Ah7
  • Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
  • Ταχυδρομικά, στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 200, 18756 Κερατσίνι (για το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

 Για τη λήψη του ερωτηματολογίου πατήστε εδώ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ιωάννη Αναπλιώτη (2132074734).

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας