Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας 2015-2019

Σύμφωνα με την Υ.Α 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β/ 2970/ 2014), τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

 

Με την υπ' αριθμ. 33/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας εγκρίνεται το "Α' Μέρος: Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας 2015-2019"

pdfAΠΟΦΑΣΗ 33/2015 Δ.Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

 

pdfΑ' ΜΕΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2015-2019

 

 

 

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo