Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλαμβάνεται θεμάτων που αποβλέπουν στην μέριμνα και τον σχεδιασμό δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, καθώς επίσης και την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Αποτελείται από 9 μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κερατσινίου – Δραπετσώνας, όπως ορίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα κάτωθι:
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας