Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') στους Δήμους με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ) ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η ΔΕΔ όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010:
Α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σ’ αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.

Γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Η ΔΕΔ αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εκπροσώπους:

1) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και φορέων,

2) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

3) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

4) των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

5) των ενώσεων και των συλλόγων γονέων,

6) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

7) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

8) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

9) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και,

10) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της ΔΕΔ συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50), ενώ σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη κατόπιν κλήρωσης, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Κερατσινίου - Δραπετσώνας, όπως ορίζει ο ν. 3852/2010 είναι ο Δήμαρχος.

Με την υπ’ αριθμ. 348/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν.3852/2010 τα κάτωθι μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κερατσινίου – Δραπετσώνας:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Δημήτριος Κοριζής
(Τακτικό Μέλος-Ταμίας)
Ελευθέριος Λαζαρίδης
(Αναπληρωματικό Μέλος-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΡΟΣ 
ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ
 (Τακτικό Μέλος)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΝΑΚΗΣ
(Αναπληρωματικό Μέλος)
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
"Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ"
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
(Tακτικό Mέλος)
Σωτήριος Βασιλαράκος
(Aναπληρωματικό Mέλος)
Από την παράταξη «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ»
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΛΙΝΑΚΗΣ)
Νικόλαος Δαβρης
 (Tακτικό Mέλος)
Παναγιώτης Παλαμίδης
 (Aναπληρωματικό Mέλος)
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
Παντελεήμων Καμάς
Αποστολία Ζιούτου
(Tακτικό Mέλος)
Βασίλειος Παπάς
(Aναπληρωματικό Mέλος)
Αναπληρωματικά Μέλη
Δημήτριος Γκιώνης
Δημήτριος Διάκος
Ανδρέας Κρεμμύδας
Ματίνα Βογιατζή
Τ.Ο. Ν. Δημοκρατίας Βασίλειος Χρυσικόπουλος (Πρόεδρος)
Σύλλογος Ηρακλής ΑΠΣ  Δραπετσώνας Αλέξανδρος Δάλλας
Τακτικό μέλος Αντιπρόεδρος
Αικατερίνη Γενίτσαρη
(Aναπληρωματικό Mέλος)
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κερατσινίου Δραπετσώνας
"ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ"
Ευτέρπη Παπαδοπούλου (Πρόεδρος) 
Τακτικό μέλος
Ζαφειρία Μαρμαρινού  (Γεν. Γραμματέας)
Αναπληρωματικό Μέλος
"Σκέψεις Νέων Κερατσινίου Δραπετσώνας"
Τοπικό Δίκτυο Δράσεων και ενημέρωσης
Θεοφάνης Κοτσώνης
 Τακτικό Μέλος
Παναγιώτης Κουτσολιάκος
Αναπληρωματικό Μέλος 
Ρητορικός όμιλος Κερατσινίου Θεοφάνης Κοτσώνης
Τακτικό Μέλος
Παναγιώτης Κουτσολιάκος
Αναπληρωματικό Μέλος
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Στέφανος Σαββόπουλος
Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων  "Άγ. Νικόλαος" Αλογάκος
Γεώργιος Καλλιανίδης 
Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσώνας  "Το Αρκάδι" Αντώνιος Κλαουράκης
Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος
"SEMITONO"
Ευαγγελία Πλατή 
Ανδρονίκη Κυριακίδου
Μαρία Κώστογλου
Πολιτιστικός Σύλλογος "Θυμαιτάδαι" Γεώργιος Δρακόπουλος
Εμπορικός Σύλλογος Κερατσινίου Νικόλαος Πέτσας
Παράταξη "Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Κερατσινίου Δραπετσώνας - μαζί μπορούμε-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ" Φίλιππος Καμπούρης
Τακτικό Mέλος
Δημότες Αντώνιος Διακάκης
Μυρσίνα Βουλαλά
Θεόδωρος Δερμιτζόγλου
Αργυρώ Γεωργίου
Γεώργιος Πίσαρης
Μαίρη Μπριλή
Δέσποινα Κουζούμη
Αικατερίνη Τσακίρογλου
Εμμανουήλ Τζιράκης
Λάλος Κανέλλος

 

Με βάση την ίδια Απόφαση, για τις ανάγκες της διαβούλευσης και την προώθηση του πλουραλιστικού διαλόγου, οι δημότες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.3852/2010, συμμετέχουν στην ΔΕΔ ως παρατηρητές. Οι παρατηρητές έχουν εξίσου δικαίωμα λόγου, προσκαλούνται με κάθε πρόσφορο μέσο και οι απόψεις τους καταγράφονται στα πρακτικά και στις εισηγήσεις που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του Δήμου.

Οι συνεδριάσεις τις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δημοσιοποιούνται και μπορεί να τις παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.