Σχολικές Επιτροπές

Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας έχει δύο Ν.Π.Δ.Δ.:
  1. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 110/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η διοίκησή της αποτελείται από 15 μέλη.
  2. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 111/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η διοίκησή της αποτελείται από 15 μέλη.
Έργο των Σχολικών Επιτροπών είναι η διαχείριση των πιστώσεων, που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνων, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.), ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά μέσα, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται και ο οικείος Δ/ντής της σχολικής μονάδας και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο.
Η θητεία του Νομικού Προσώπου λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Οικονομική Επιτροπή Αντιδήμαρχοι »
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας