Δημοτικές Κοινότητες

Με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ο Δήμος Κερατσινίου και ο Δήμος Δραπετσώνας συνενώθηκαν στον ενιαίο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 ταυτόχρονα με τη συνένωση δημιουργήθηκαν δύο δημοτικές κοινότητες: η Δημοτική Κοινότητα Κερατσινίου και η Δημοτική Κοινότητα Δραπετσώνας.

 

Δημοτική Κοινότητα Κερατσινίου

Μέλη Δ.Κ. Κερατσινίου

Αποφάσεις Δ.Κ. Κερατσινίου

Δημοτική Κοινότητα Δραπετσώνας

Μέλη Δ.Κ. Δραπετσώνας

Αποφάσεις Δ.Κ. Δραπετσώνας

 

 

 

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας