Ακολουθήστε μας:
digital-services.png

Καλώς ήρθατε στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας !!!

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και να "παραλάβουν" ψηφιακά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τους ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να παρευρεθούν αυτοπροσώπως στους χώρους του Δήμου.

Η είσοδος στις πλατφόρμες γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET.

Σταδιακά, θα ενσωματώνονται όλο και περισσότερες Υπηρεσίες του Δήμου επεκτείνοντας τη δυνατότητα έκδοσης περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

Αιτήσεις - Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις

Έσοδα | Οικονομικές Υπηρεσίες
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ
  (Ηλεκτροδοτούμενα ή Μη Ακίνητα και Οικόπεδα)
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
 4. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ή ΜΗ ΑΚΙΝΗΤΑ
 5. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ή ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
 6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
  (Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι/ΑΜΕΑ/Άποροι/Άνεργοι/Μονογονεϊκές Οικογένειες)
Είσοδος
Υπηρεσία Δόμησης
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Είσοδος
Ταμείο | Οικονομικές Υπηρεσίες
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΡΥΘΜΙΣΗΣ) ΟΦΕΙΛΩΝ σύμφωνα με το Ν. 4646/2019
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ
Είσοδος
Κοινωνικές Υπηρεσίες
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2022 - 2023 
  "ΕΛΗΞΕ"  || ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2022
  "ΕΛΗΞΕ"  || ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ 2022 - 2023
  "ΕΛΗΞΕ"  || ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ 2022 - 2023
  "ΕΛΗΞΕ"  || ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 2022 - 2023
  "ΕΛΗΞΕ"  || ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Είσοδος
Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο

Δημοτολόγιο

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ

Πολιτικοί Γάμοι

 1. ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Ληξιαρχείο

 1. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
 3. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
 4. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Είσοδος
Δημοτική Αστυνομία
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Είσοδος

Βήματα

Image

1. Είσοδος στην εφαρμογή
(κωδικοί TASIXNET)

Image

2.Υποβολή Αίτησης
(Αναζήτηση, Συμπλήρωση & Υποβολή)

Image

3.Ψηφιακή Έκδοση
Βεβαιώσεων & Πιστοποιητικών