Ακολουθήστε μας:
Υπηρεσίες για Αδέσποτα & Δεσποζόμενα Ζώα Συντροφιάς
"Με τον Νόμο 4830/2021 οι Δήμοι καθορίζονται ως  αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων τους.
Όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς αντικείμενο εργασιών της Δημοτικής Υπηρεσίας Ζώων Συντροφιάς είναι:
α. Η περισυλλογή των  αδέσποτων ζώων από εξειδικευμένο συνεργείο περισυλλογής.
β. Η ηλεκτρονική σήμανση, στείρωση, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση και εγγραφή κάθε ζώου συντροφιάς στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ).
γ. Η παροχή της απαραίτητης κτηνιατρικής περίθαλψης σε κάθε αδέσποτο ζώο συντροφιάς.
δ. Η εξασφάλιση προσωρινής φιλοξενίας των αδέσποτων στειρωμένων και ηλεκτρονικά σημασμένων  ζώων έως ότου υιοθετηθούν.
ε. Η διαδικασία υιοθεσίας σε συνεργασία με Φιλοζωικές Οργανώσεις και Διαδημοτικούς Συνδέσμους όπως το ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.
στ. Η επανατοποθέτηση στο περιβάλλον των ζώων που δεν έγινε δυνατό να υιοθετηθούν και η φροντίδα διαβίωσής τους σε κατάσταση ευζωίας.
ζ. Τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για τις ανάγκες ενημέρωσης και τεχνικής κατάρτισης των απασχολούμενων υπαλλήλων του δήμου με το αντικείμενο.
η. Οι δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των δημοτών για τα ζώα συντροφιάς."
5μελής επιτροπή
5μελής επιτροπή
για τα ζώα συντροφιάς