Ακολουθήστε μας:

Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο

 • Πιστοποιητικό Γέννησης
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download ή μέσω gov.gr

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο downloadή μέσω gov.gr

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας Εκπαιδευτικών
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Μεταδημότευση Λόγω Διετούς Κατοικίας
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Μεταδημότευση Λόγω Γάμου / Συμφώνου Συμβίωσης
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Επαναδημότευση
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Καθορισμός ιθαγένειας τέκνου
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Αλλαγή επωνύμου
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download

 • Δήλωση Γέννησης
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Δήλωση Βάπτισης
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Δήλωση Ονοματοδοσίας
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Δήλωση Υιοθεσίας
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Δήλωση Γάμου
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Δήλωση Διαζυγίου
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Δήλωση Θανάτου
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Επανάκτηση Πατρικού Επωνύμου
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Διορθώσεις - Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων
  Έκδοση στο Ληξιαρχείο download pdf

 • Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download pdf

 • Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download pdf

 • Άδεια για πολιτικό γάμο για αλλοδαπούς που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download pdf

 • Τέλεση Πολιτικού Γάμου
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο download pdf

 • Πιστοποιητικό Εγγραφής
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Εγγραφή Ανήλικου Αδήλωτου
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Εγγραφή Ενηλίκου Αδήλωτου
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Εγγραφή Αλλοδαπού Ενήλικα μετά την Πολιτογράφηση
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Διόρθωση Στοιχείων
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Αλλαγή στοιχείων λόγω Yιοθεσίας
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Επανεγγραφή ανύπαρκτων
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Διαγραφή Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

 • Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας
  Έκδοση στο Δημοτολόγιο click here

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Δημοτολόγιο: 2132074642, 2132074643, 2132074645, 2132074646

Ληξιαρχείο Δ. Κ. Κερατσινίου: 2132074659, 2132074660

Ληξιαρχείο Δ. Κ. Δραπετσώνας: 2132004036

Πολιτικοί Γάμοι: 2132074679, 2132074680

Μητρώα Αρρένων: 2132074648, 2132074650

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 -15:00