Ακολουθήστε μας:
Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος από τους ΟΤΑ, με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, με στόχο την εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών και μεθόδων προγραμματισμού.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020 - 2023

Με τις υπ' αριθμ. 163/2021 και 200/2021 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο Στρατηγικός και ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2020-2023 του Δήμου.

pdf Α' Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020-2023

pdf Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020-2023