Ακολουθήστε μας:
velos

Τεχνικές Υπηρεσίες

Οι αιτήσεις για τις παρακάτω βεβαιώσεις/δηλώσεις υποβάλονται ψηφιακά μέσω του μενού "e-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ"pata edw.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς TAXISNET.

Χορήγησης Βεβαίωσης Αρίθμησης Οδού
  1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  2. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας (Υποχρεωτικό σε περίπτωση που πρέπει να αναφέρεται μέσα στην βεβαίωση αρίθμησης)
  3. Καταστατικό (Υποχρεωτικό για επιχείρηση)
  4. Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο (Υποχρεωτικό σε περίπτωση αίτησης για λογαριασμό σας από τρίτο πρόσωπο)
  5. Πρόσφατο Κτηματολογικό φύλλο (Απόσπασμα περιγραφικής βάσης)
  6. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (Απόσπασμα Χωρικής Βάσης)
  7. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας Ακινήτου ή Παραχωρητήριο

         ΑΙΤΗΣΗ download

 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2132074802, 2132074804

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Το έργο αφορά στη γενικευμένη βελτίωση απορροής ομβρίων προς τους τελικούς αποδέκτες (φρεάτια απορροής), μέσω…

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών…

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 15:00