Ακολουθήστε μας:

Τμήμα Εσόδων

Οι αιτήσεις για τις παρακάτω βεβαιώσεις/δηλώσεις υποβάλονται ψηφιακά μέσω του μενού "e-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ"pata edw.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς TAXISNET.

Βεβαίωση περί μη Οφειλής ΤΑΠ

Για Ηλεκτροδοτούμενο Ακίνητο

 • Συμβόλαια Ιδιοκτησίας ΟΛΩΝ των ιδιοκτητών
 • Αντίγραφο Δήλωσης Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου
 • Τελευταίος Λογαριασμός Ηλεκτρικού Ρεύματος (2 όψεις)
 • Εξοφλητική Απόδειξη του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Φύλου
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
 • Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο (αν ενεργεί για λογαριασμό τρίτου)

 

 Για μη Ηλεκτροδοτούμενο Ακίνητο

 • Συμβόλαια Ιδιοκτησίας ΟΛΩΝ των ιδιοκτητών
 • Αντίγραφο Δήλωσης Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Φύλου
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
 • Αριθμό Παροχής Ρεύματος αν πρόκειται για κτίσμα που έχει διακοπή η ηλεκτροδότηση
 • Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο (αν ενεργεί για λογαριασμό τρίτου)

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2132074718, 2132074719, 2132074720

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός Τετάρτης: 08:00 – 14:00