Ακολουθήστε μας:
Image

Υπηρεσία Δόμησης

 • Εργασίες άρθρου 30 νόμου 4495/2017
  Δικαιολογητικά download pdf

 • Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
  Δικαιολογητικά download pdf

 • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Ν.4495/2017
  Δικαιολογητικά download pdf

 • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσεως και Προϋφιστάμενων Κτισμάτων του 1955
  Δικαιολογητικά download pdf

 • Χορήγηση Όρων Δόμησης και Αποσπασμάτων Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
  Δικαιολογητικά download pdf

 • Χορήγηση Βεβαίωσης Επιτρεπόμενων Χρήσεων Γης
  Δικαιολογητικά download pdf
  Αίτηση download pdf

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης || Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Δευτέρα έως Πέμπτη: 08:00 – 15:00