Ακολουθήστε μας:

Υπηρεσία Δόμησης

Οι αιτήσεις για τις παρακάτω βεβαιώσεις/δηλώσεις υποβάλονται ψηφιακά μέσω του μενού "e-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ"pata edw.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς TAXISNET.

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Χρήσεων Γης (Εντός ή Εκτός Σχέδιου)
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
  • Καταστατικό εταιρείας (Υποχρεωτικό για Επιχείρηση)
  • Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο (αν ενεργεί για λογαριασμό τρίτου)

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2132004032

Χρήσιμες Πληροφορίες

Εργασίες άρθρου 30 νόμου 4495/2017

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (άρθρου 30 του ν.4495/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η διαδικασία εφαρμόζεται από ιδιώτη μηχανικό για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Οι συγκεκριμένες εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αναφέρονται στο άρθρο 30 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/τ.Α/03.11.2017), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ 245/τΒ/09.12.2020). Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, πριν την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (τηλέφωνα 213 2004055, 213 2004061)

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης || Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Δευτέρα έως Πέμπτη: 08:00 – 15:00