Ακολουθήστε μας:

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024
Επισκέψεις : 2820

ΚΑΠΗ1ο ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΛ:21046365302ο ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΛ:21046253743ο ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΛ:21040045004ο ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΛ: 21043101555ο ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΛ: 21040060026ο ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΛ:21043163601ο ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΗΛ:21046105382ο ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΗΛ: 21046345603ο ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΗΛ:2104612122
Δευτέρα 1 Απριλίου ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 11:00πμ.-12:30μμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:30μμ. ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΧΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ.
Τρίτη 2 Απριλίου ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 10:00 πμ.-12:00μμ. 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALHEIMER 12:00μμ.-13:00μμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:00 μμ. 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 9:30πμ.-10:30πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALHEIMER 10:00πμ.-11:30πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ.
Τετάρτη 3 Απριλίου 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 11:00πμ.-12:30μμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 9:30πμ.-10:30πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 17:00μμ.-18:00μμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:30μμ. ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ (2ος ΚΥΚΛΟΣ) ΑΠO ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALHEIMER
Πέμπτη 4 Απριλίου 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ
2) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 11:15πμ. 1 ) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΟ Β΄ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 09:30πμ.-11:00πμ. 3)ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. 4) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:00 μμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 09:30πμ.-11:00πμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18:00μμ-19:30μμ.
Παρασκευή 5 Απριλίου 2) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:30μμ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕ ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σάββατο 6 Απριλίου
Κυριακή 7 Απριλίου
Δευτέρα 8 Απριλίου ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 11:00πμ.-12:30μμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:30μμ. ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 17:00μμ.-18:00μμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:30μμ. ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ
Τρίτη 9 Απριλίου ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 10:00 πμ.-12:00μμ. ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ -ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2)ΟΜΑΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER 12:00μμ.-13:00μμ. 3)ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:00 μμ. 1)ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 9:30πμ.-10:30πμ. 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALHEIMER 10:00πμ.-11:30πμ. 4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ.
Τετάρτη 10 Απριλίου 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2)ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. 1)ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 11:00πμ.-12:30μμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 9:30πμ.-10:30πμ. 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ
Πέμπτη 11 Απριλίου ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2)ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 18:00μμ.-19:00μμ. 1 )ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΟ Β΄ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 09:30πμ.-11:00πμ. 3)ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. 4) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:00 μμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2)ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 09:30πμ.-11:00πμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18:00μμ.-19:30μμ. 2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ
Παρασκευή 12 Απριλίου ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:30μμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 10:00πμ-11:00πμ. 2) ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΣΤΕΝΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ)
Σάββατο 13 Απριλίου
Κυριακή 14 Απριλίου ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ Β΄ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ Α΄ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΌ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δευτέρα 15 Απριλίου ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ Β΄ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ Α΄ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ
Τρίτη 16 Απριλίου 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2)ΟΜΑΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER 12:00μμ.-13:00μμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:00 μμ. ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 09:30πμ.-10:30πμ. ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00 πμ. 2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ
Τετάρτη 17 Απριλίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ 1) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 11:00πμ.-12:30μμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 9:30πμ.-10:30πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2 )ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 17:00μμ.-18:00μμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:30μμ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ
Πέμπτη 18 Απριλίου 1) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 18:00μμ.-19:00μμ. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1))ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18:00μμ-19:30μμ.
Παρασκευή 19 Απριλίου ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ-ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΧΑΣΙΑ-ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ-ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΧΑΣΙΑ-ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
Σάββατο 20 Απριλίου
Κυριακή 21 Απριλίου
Δευτέρα 22 Απριλίου ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ.
Τρίτη 23 Απριλίου 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΟΜΑΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER 12:00μμ.-13:00μμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:00 μμ. ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΘΑΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΚΝΙΚ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. 2)ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3) ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ
Τετάρτη 24 Απριλίου 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 11:00πμ.-12:30μμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 9:30πμ.-10:30πμ. 3) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 17:00μμ.-18:00μμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:30μμ. ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΓΛΥΚΩΝ-ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Πέμπτη 25 Απριλίου ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΤΑ-ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 2) ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ ΣΤΟ Ε΄ΚΑΠΗ 1 ) ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΗΤ.ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ 2) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΟ Β΄ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 09:30πμ.-11:00πμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. 4) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 18:00μμ.-19:00 μμ. 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 09:30πμ.-11:00πμ. 3) ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 10:00πμ.-12:00μμ. 4) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΠΌ ΕΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1) ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18:00μμ.19:30μμ.
Παρασκευή 26 Απριλίου ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 10:00πμ-11:00πμ.
Σάββατο 27 Απριλίου
Κυριακή 28 Απριλίου
Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 10:00 πμ. ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΠΟΡΩΝ
Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ 1) ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ 1) ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 9:00πμ.-10:00πμ. 2) ΟΜΑΔΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALHEIMER 10:00πμ.-11:30πμ. ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 10:00πμ. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΠΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ :9:00πμ.-10:00 πμ.