Ακολουθήστε μας:

Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Αρχείο)

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2024, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η Δημοτική Επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023.

ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
202311/12/20239ΑΠΟΦ. 9/2023 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

9ΘΛΘΩΕΣ-Ι5Α
202329/11/20238ΑΠΟΦ. 8/2024 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 20246ΜΕΥΩΕΣ-ΔΑ2
202323/10/20237ΑΠΟΦ. 7/2024 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
6ΤΠΟΩΕΣ-ΘΛΓ
202310/10/20236ΑΠΟΦ. 6/2024 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
9711ΩΕΣ-ΒΟΒ
202311/09/20235ΑΠΟΦ. 5/2024 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΨΖΟΩΩΕΣ-9ΧΜ
202304/08/20234ΑΠΟΦ. 4/2024 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
69Μ0ΩΕΣ-ΕΑΘ
202324/05/20233ΑΠΟΦ. 3/2024 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
60ΔΘΩΕΣ-ΤΥΗ
202303/04/20232ΑΠΟΦ. 2/2024 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
Ρ0ΡΙΩΕΣ-ΧΥΔ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
202117/12/202111ΑΠΟΦ. 11/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020 – 2023, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΨΤ64ΩΕΣ-Ν37
202102/12/202110ΑΠΟΦ. 10/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ6ΠΙΒΩΕΣ-53Β
202111/11/20219ΑΠΟΦ. 9/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ
2022
ΨΠ0ΚΩΕΣ-ΡΔ9
202127/09/20218ΑΠΟΦ. 8/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
91ΡΠΩΕΣ-8ΨΥ
202123/09/20217ΑΠΟΦ. 7/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2023)63ΒΤΩΕΣ-Λ6Κ
202127/07/20216ΑΠΟΦ. 6/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΩΤ5ΥΩΕΣ-ΝΘΑ
202125/06/20215ΑΠΟΦ. 5/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
643ΩΩΕΣ-ΖΜ8
202120/04/20214ΑΠΟΦ. 4/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΡΗ24ΩΕΣ-7ΝΠ
202112/04/20213ΑΠΟΦ. 3/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
9ΚΣΩΩΕΣ-3ΗΧ
202109/04/20212ΑΠΟΦ. 2/2021 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΩΑΖ7ΩΕΣ-29Φ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
202008/12/20207ΑΠΟΦ. 7/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Π.Δ. ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Ο.Ε. 2020 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΨΔΔΠΩΕΣ-ΖΨΑ
202008/12/20206ΑΠΟΦ. 6/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΡΟΕ6ΩΕΣ-933
202008/12/20205ΑΠΟΦ. 5/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
9ΒΤΡΩΕΣ-ΩΛΠ
202013/10/20204ΑΠΟΦ. 4/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2020
6ΠΕ3ΩΕΣ-Ο3Η
202006/07/20203ΑΠΟΦ. 3/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2020
6ΝΦΣΩΕΣ-ΜΗΨ
202025/05/20202ΑΠΟΦ. 2/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
6Ι0ΖΩΕΣ-ΠΙΔ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201916/12/20198ΑΠΟΦ. 8/2019 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Π.Δ. ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο.Ε.
2020 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΩΙ4ΛΩΕΣ-ΗΡΩ
201916/12/20197ΑΠΟΦ. 7/2019 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΨΩΕ6ΩΕΣ-ΥΧΡ
201909/12/20196ΑΠΟΦ. 6/2019 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΩΧ8ΚΩΕΣ-ΩΛ6
201901/11/20195ΑΠΟΦ. 5/2019 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
6Ι6ΧΩΕΣ-ΒΛ8
201912/6//20194ΑΠΟΦ. 4/2019 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΩΞ84ΩΕΣ-ΛΩΠ
201917/04/20193ΑΠΟΦ. 3/2019 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
69ΛΕΩΕΣ-ΛΜΑ
201921/02/20192ΑΠΟΦ. 2/2019 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20197Ζ84ΩΕΣ-ΤΚ5
201914/01/20191ΑΠΟΦ. 1/2019 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 ΤΟΥ Ν. 4583/20186Φ7ΛΩΕΣ-4Τ7
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201814/12/201816ΑΠΟΦ. 16/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΨΒ85ΩΕΣ-ΡΤΣ
201810/12/201815ΑΠΟΦ. 15/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Γ. Ζ. ΤΟΥ Ι. ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3584/2007, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4018/2011 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ Ν. 3584/2007.ΩΤΜΠΩΕΣ-ΦΤ4
201810/12/201814ΑΠΟΦ. 14/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Ε. Λ. ΤΟΥ Γ., ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ΄, ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3584/2007, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4018/2011 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ Ν. 3584/2007.ΩΦ54ΩΕΣ-8ΜΘ
201810/12/201813ΑΠΟΦ. 13/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Χ. Μ. ΤΟΥ Α., ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΙΔΑΧ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ΄, ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3584/2007, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4018/2011 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ Ν. 3584/2007.ΩΤΓΤΩΕΣ-Δ8Ω
201821/11/201812ΑΠΟΦ. 12/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Π.Δ. ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο.Ε. 2019 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΨ6ΜΗΩΕΣ-ΚΘ2
201821/11/201811ΑΠΟΦ. 11/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΩΑ7ΝΩΕΣ-ΒΗ4
201821/11/201810ΑΠΟΦ. 10/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20196ΡΕΒΩΕΣ-3ΒΙ
201810/9/20189ΑΠΟΦ. 9/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄, ΣΤΟ Β΄ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3584/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4018/2011».ΩΙΝΑΩΕΣ-Υ57
201829/8/20188ΑΠΟΦ. 8/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.ΨΥΛΙΩΕΣ-5Γ5
201830/4/20187ΑΠΟΦ. 7/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.6ΑΙΜΩΕΣ-2Ω5
201830/4/20186ΑΠΟΦ. 6/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018ΩΗΚΦΩΕΣ-1ΕΤ
201819/3/20185ΑΠΟΦ. 5/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.ΨΦΞΘΩΕΣ-ΤΩΞ
20185/3/20184ΑΠΟΦ. 4/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.66ΕΜΩΕΣ-77Π
201823/2/20183ΑΠΟΦ. 3/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 1ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 201878ΗΣΩΕΣ-3Κ1
201820/2/20182ΑΠΟΦ. 2/2018 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄, ΣΤΟ Β΄ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3584/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4018/2011ΨΕ1ΛΩΕΣ-2ΜΩ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας