Ακολουθήστε μας:

Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (Αρχείο)

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2024, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η Δημοτική Επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023.

ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
202329/12/2023433ΑΠΟΦ. 433 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.9034ΩΕΣ-ΙΧ7
202329/12/2023432ΑΠΟΦ. 432 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΣΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ9ΣΦΕΩΕΣ-6ΡΩ
202327/12/2023431ΑΠΟΦ. 431 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ)658ΘΩΕΣ-1ΘΓ
202327/12/2023430ΑΠΟΦ. 430 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)9Δ0ΓΩΕΣ-5ΟΑ
202327/12/2023429ΑΠΟΦ. 429 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΚΛΕΓΕΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ6ΤΝΨΩΕΣ-ΒΝΒ
202327/12/2023428ΑΠΟΦ. 428 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΕΞΙΖΟΒΑ ΡΑΪΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΨ9Ι2ΩΕΣ-Ω0Ο
202327/12/2023427ΑΠΟΦ. 427 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44152/03.07.2023 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΛΠΕΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 77.462,30 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.), ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ9ΟΓΒΩΕΣ-ΞΜΧ
202327/12/2023426ΑΠΟΦ. 426 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 1.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. 2. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ9755ΩΕΣ-ΦΚΨ
202322/12/2023425ΑΠΟΦ. 425 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ6ΓΗ3ΩΕΣ-7ΤΣ
202322/12/2023424ΑΠΟΦ. 424 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 12ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ91Α1ΩΕΣ-3ΔΛ
202318/12/2023423ΑΠΟΦ. 423 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 15.6162.0001, ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΟΥ (Ν.Π) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 407/2023 ΤΟΥ Δ.Σ.ΨΕΦΘΩΕΣ-ΙΥΩ
202318/12/2023422ΑΠΟΦ. 422 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ Κ.Α. 008264.0001, ΠΟΣΟΥ 27,51 ΕΥΡΩ, ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣΕΟΒΓΩΕΣ-Λ4Ζ
202318/12/2023421ΑΠΟΦ. 421 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝΡΖΔ0ΩΕΣ-Η7Ζ
202318/12/2023420ΑΠΟΦ. 420 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΑΡΑΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ: «ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»6ΝΟΤΩΕΣ-ΦΙ9
202318/12/2023419ΑΠΟΦ. 419 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ9ΑΥΕΩΕΣ-ΦΚ2
202318/12/2023418ΑΠΟΦ. 418 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ6ΠΩΝΩΕΣ-Ω3Η
202318/12/2023417ΑΠΟΦ. 417 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024, ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ9ΦΒΜΩΕΣ-6ΦΒ
202318/12/2023416ΑΠΟΦ. 416 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ9ΛΧ5ΩΕΣ-ΜΓ9
202314/12/2023415ΑΠΟΦ. 415 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΡΩΑΙΩΕΣ-Κ6Ψ
202312/12/2023414ΑΠΟΦ. 414 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 26η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31-05-2023; 27η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02-06-2023; 28η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06-06-2023; 30η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12-06-2023; 31η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14-06-2023; 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19-06-2023; 33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-06-2023; 34η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29-06-2023; 35η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 03-07-2023; 36η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04-07-2023; 37η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06-07-2023; 38η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10-07-2023; 39η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13-07-2023; 40η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-07-2023; 41η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24-07-2023; 42η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-07-2023; 43η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31-07-2023; 44η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04-08-2023; 45η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08-08-2023; 46η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22-08-2023; 47η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23-08-2023; 48η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28-08-2023; 49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04-09-2023; 50η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11-09-2023; 51η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14-09-2023; 52η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-09-2023; 53η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25-09-2023; 54η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02-10-2023; 55η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05-10-2023; 56η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10-10-2023; 57η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16-10-2023ΨΩ5ΑΩΕΣ-ΖΜ1
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
202230/12/2022590ΑΠΟΦ. 590/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 96,69 € ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ9ΞΠΓΩΕΣ-46Ψ
202230/12/2022589ΑΠΟΦ. 589/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»Ψ73ΧΩΕΣ-Β7Β
202230/12/2022588ΑΠΟΦ. 588/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 89519/23-12-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΣΟΥ 2.800.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΠΔΕ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 16631 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΩΣ25ΩΕΣ-5ΓΛ
202227/12/2022587ΑΠΟΦ. 587/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ6ΝΚ6ΩΕΣ-ΩΕΙ
202227/12/2022586ΑΠΟΦ. 586/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥΨΝ3ΛΩΕΣ-1ΒΡ
202227/12/2022585ΑΠΟΦ. 585/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ6Λ5ΗΩΕΣ-ΗΕ9
202227/12/2022584ΑΠΟΦ. 584/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΕΞΙΖΟΒΑ ΡΑΪΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΨΜΔΔΩΕΣ-0ΤΘ
202227/12/2022583ΑΠΟΦ. 583/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣΩΑΞΙΩΕΣ-3ΙΗ
202227/12/2022582ΑΠΟΦ. 582/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ601ΨΩΕΣ-ΟΩΖ
202227/12/2022581ΑΠΟΦ. 581/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 11 ΠΕΡ. Β΄& ΠΕΡ. Δ΄ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ» (ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0)6ΡΜΕΩΕΣ-2ΔΖ
202227/12/2022580ΑΠΟΦ. 580/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ» (ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0)60ΒΡΩΕΣ-9ΤΝ
202227/1/2023579ΑΠΟΦ. 579/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1378/05-01-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΜΕΤΑΘΕΣΗ) ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ
69ΧΙΩΕΣ-ΔΑ7
202227/1/2023578ΑΠΟΦ. 578/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ» (ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0)Ψ0ΒΞΩΕΣ-ΤΚΜ
202227/12/2022576ΑΠΟΦ. 576/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ 2190/1994
9ΤΥΘΩΕΣ-Ν2Υ
202227/12/2022575ΑΠΟΦ. 575/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 15ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
60ΥΚΩΕΣ-Η0Δ
202227/12/2022574ΑΠΟΦ. 574/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 23) ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ–
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΨΞΨΑΩΕΣ-Σ6Β
202222/12/2022573ΑΠΟΦ. 573/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΨ64ΧΩΕΣ-00Κ
202219/12/2022572ΑΠΟΦ. 572/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 56438/23-09-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 26038/12-05-2022ΨΓΠ9ΩΕΣ-Α5Ε
202219/12/2022571ΑΠΟΦ. 571/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 432/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023ΨΒΩ9ΩΕΣ-091
202219/12/2022570ΑΠΟΦ. 570/2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
9Γ35ΩΕΣ-40Η
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
202130/12/2021566ΑΠΟΦ. 566/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ) ΚΕΠ848Π ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ848 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ99Β5ΩΕΣ-65Τ
202127/12/2021565ΑΠΟΦ. 565/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ (Α.Π)ΨΥ9ΨΩΕΣ-5ΥΟ
202127/12/2021564ΑΠΟΦ. 564/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΒΨΙ1ΤΩΕΣ-ΔΤ7
202127/12/2021563ΑΠΟΦ. 563/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Ψ8ΠΧΩΕΣ-ΔΧ6
202127/12/2021562ΑΠΟΦ. 562/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK6ΤΛΠΩΕΣ-ΗΧ3
202127/12/2021561ΑΠΟΦ. 561/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕ6ΖΩ3ΩΕΣ-ΕΜ4
202127/12/2021560ΑΠΟΦ. 560/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΨΞΙΓΩΕΣ-ΚΣ9
202127/12/2021559ΑΠΟΦ. 559/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΩ2Ν5ΩΕΣ-Ψ00
202127/12/2021558ΑΠΟΦ. 558/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»96ΠΤΩΕΣ-6ΗΞ
202127/12/2021557ΑΠΟΦ. 557/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»ΨΔΘΨΩΕΣ-ΨΦ0
202127/12/2021556ΑΠΟΦ. 556/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣΨΒΥΕΩΕΣ-7ΞΞ
202127/12/2021555ΑΠΟΦ. 555/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΕΞΙΖΟΒΑ ΡΑΪΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ9Κ4ΗΩΕΣ-Θ48
202127/12/2021554ΑΠΟΦ. 554/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»Ω35ΚΩΕΣ-ΦΒΩ
202127/12/2021553ΑΠΟΦ. 553/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 120,00 € ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝΨΕΡΚΩΕΣ-4Κ0
202127/12/2021552ΑΠΟΦ. 552/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00.6492.0008 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΔΗΚΕΠΑ¨», ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021, ΠΟΣΟΥ 3.719,00€, ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 70 & 69/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ62Ω2ΩΕΣ-ΓΧΚ
202127/12/2021551ΑΠΟΦ. 551/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ¨ΝΑΦΘΑ¨6ΔΩΞΩΕΣ-ΚΩΕ
202127/12/2021550ΑΠΟΦ. 550/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ¨ΝΑΦΘΑ¨6Α1ΞΩΕΣ-ΒΝ2
202127/12/2021549ΑΠΟΦ. 549/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022Ψ1ΤΕΩΕΣ-6ΞΜ
202127/12/2021548ΑΠΟΦ. 548/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 44633/27-10-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TOP VISION Ε.Π.Ε. Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22744/12-07-2021)»ΩΜΥΨΩΕΣ-ΚΙΡ
202127/12/2021547ΑΠΟΦ. 547/2021 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «EΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31.03.2022 ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»ΨΤ32ΩΕΣ-2ΔΖ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
20204/1/2021412ΑΠΟΦ. 412/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑΩΜΑΨΩΕΣ-3ΛΝ
20204/1/2021411ΑΠΟΦ. 411/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19 ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»ΩΥΨΒΩΕΣ-87Ψ
202030/12/2020410ΑΠΟΦ. 410/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΟΥ (Π.Η.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 232/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.»ΨΒΩΕΩΕΣ-ΧΦΞ
202028/12/2020409ΑΠΟΦ. 409/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑ α) 00.6492.0012 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ» ΚΑΙ β) 00.6823.0001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ε. 2020, ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΩ95ΝΩΕΣ-Α5Ψ
202028/12/2020408ΑΠΟΦ. 408/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020ΩΩΛ9ΩΕΣ-9ΡΥ
202028/12/2020407ΑΠΟΦ. 407/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.) ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑΨΚΚΡΩΕΣ-ΔΝΓ
202028/12/2020406ΑΠΟΦ. 406/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΠΙΔΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΩΣΓΑΩΕΣ-8ΜΧ
202028/12/2020405ΑΠΟΦ. 405/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΕΞΙΖΟΒΑ ΡΑΪΣΑ ΚΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΨΡΠΧΩΕΣ-ΞΕΗ
202028/12/2020404ΑΠΟΦ. 404/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΛΟΚΟΥΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΩΦ0ΔΩΕΣ-6ΟΜ
202028/12/2020403ΑΠΟΦ. 403/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021ΨΠ32ΩΕΣ-5Σ9
202028/12/2020402ΑΠΟΦ. 402/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20216ΔΓΡΩΕΣ-Β2Τ
202028/12/2020401ΑΠΟΦ. 401/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021ΩΖΖΠΩΕΣ-2ΨΓ
202028/12/2020400ΑΠΟΦ. 400/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 10ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΡΥΔ3ΩΕΣ-ΒΩ4
202028/12/2020399ΑΠΟΦ. 399/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.315.000,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%,ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Β΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ¨ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ¨, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΥ. »9Υ5ΘΩΕΣ-ΧΣΔ
202023/12/2020398ΑΠΟΦ. 398/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 120,32 €, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ»9ΣΡΔΩΕΣ-Μ8Ω
202023/12/2020397ΑΠΟΦ. 397/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΟΥ (Π.Π.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 239/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.»67ΤΛΩΕΣ-9ΕΒ
202021/12/2020396ΑΠΟΦ. 396/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕ
ΡΠΒΔΩΕΣ-5Β0
202021/12/2020395ΑΠΟΦ. 395/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020ΩΕΗΝΩΕΣ-2Χ6
202021/12/2020394ΑΠΟΦ. 394/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΙΡΗΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨Ο ΠΥΡΣΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ9ΩΛΨΩΕΣ-ΧΓΕ
202021/12/2020393ΑΠΟΦ. 393/2020 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020»ΨΡΗΝΩΕΣ-75Χ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201930/12/2019252ΑΠΟΦ. 252/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9ΤΒΕΩΕΣ-ΦΑ3
201930/12/2019251ΑΠΟΦ. 251/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΕΞΙΖΟΒΑ ΡΑΪΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ9Υ3ΙΩΕΣ-ΧΧΙ
201930/12/2019250ΑΠΟΦ. 250/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 2880 ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.000,00 ΕΥΡΩΨΔΤΡΩΕΣ-Μ9Χ
201930/12/2019249ΑΠΟΦ. 249/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 3460 ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 620,00 ΕΥΡΩΨΦ4ΑΩΕΣ-ΩΒΔ
201930/12/2019248ΑΠΟΦ. 248/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 221, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016)», ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020ΨΞΥ0ΩΕΣ-ΗΡΜ
201930/12/2019247ΑΠΟΦ. 247/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 221, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016)», ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20206ΙΔΨΩΕΣ-Θ2Χ
201930/12/2019246ΑΠΟΦ. 246/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΩΛΦ8ΩΕΣ-2ΛΠ
201930/12/2019245ΑΠΟΦ. 245/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Α 5803/2019 & Α5805/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΨΚ6ΛΩΕΣ-ΩΙΙ
201930/12/2019244ΑΠΟΦ. 244/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝΨΛΛ9ΩΕΣ-2ΔΝ
201930/12/2019243ΑΠΟΦ. 243/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 270/81 ΚΑΙ ΤΟ Ν. 3852/2010Ω55ΑΩΕΣ-4Ω8
201916/12/2019242ΑΠΟΦ. 242/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΗΣ (Ζ.Μ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 409/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.ΣΨΣ56ΩΕΣ-ΙΑΜ
201916/12/2019241ΑΠΟΦ. 241/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΗΣ (Ν.Ν.Α) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 393/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.ΣΨΨΘ4ΩΕΣ-ΛΞΩ
201916/12/2019240ΑΠΟΦ. 240/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥΩΗ14ΩΕΣ-2ΗΙ
201916/12/2019239ΑΠΟΦ. 239/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ6ΩΘ3ΩΕΣ-ΖΝΙ
201916/12/2019238ΑΠΟΦ. 238/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΨΠΥ3ΩΕΣ-2ΝΛ
201916/12/2019237ΑΠΟΦ. 237/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019ΩΣ1ΠΩΕΣ-Φ5Χ
201916/12/2019236ΑΠΟΦ. 236/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 236/2019 ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΩ9ΤΖΩΕΣ-ΝΨΨ
201916/12/2019235ΑΠΟΦ. 235/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣΩΓΟ6ΩΕΣ-5ΓΩ
201916/12/2019234ΑΠΟΦ. 234/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 377/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.ΣΩΙ1ΞΩΕΣ-ΤΧ5
201916/12/2019233ΑΠΟΦ. 233/2019 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 20.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 375/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
62ΞΑΩΕΣ-8Ω3
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201831/12/2018508ΑΠΟΦ. 508/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ7ΝΒ1ΩΕΣ-ΒΜΛ
201831/12/2018507ΑΠΟΦ. 507/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 52984/31-12-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018». (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40734/12-10-2018)ΩΩΦ9ΩΕΣ-Μ7Ι
201831/12/2018506ΑΠΟΦ. 506/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ,, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 11 ΠΕΡ. Α΄, ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20196ΧΝ1ΩΕΣ-Ω3Ρ
201831/12/2018505ΑΠΟΦ. 505/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20196ΦΝΡΩΕΣ-89Χ
201824/12/2018504ΑΠΟΦ. 504/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018:
50η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 9/10/2018
51η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 16/10/2018
52η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 22/10/2018
53η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 29/10/2018
54η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 6/11/2018
55η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 13/11/2018
ΩΙ28ΩΕΣ-4ΘΩ
201824/12/2018503ΑΠΟΦ. 503/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018Ω2ΞΤΩΕΣ-Λ0Υ
201824/12/2018502ΑΠΟΦ. 502/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018ΩΝΧ0ΩΕΣ-Γ2Ε
201824/12/2018501ΑΠΟΦ. 501/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018ΩΗΕΨΩΕΣ-ΚΚΤ
201824/12/2018500ΑΠΟΦ. 500/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ6ΑΓΑΩΕΣ-Θ9Γ
201824/12/2018499ΑΠΟΦ. 499/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ6Γ65ΩΕΣ-ΦΟΛ
201824/12/2018498ΑΠΟΦ. 498/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣΨΨ0ΩΩΕΣ-Ζ3Π
201824/12/2018497ΑΠΟΦ. 497/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΚΑΛΗ7ΔΜ5ΩΕΣ-ΦΙΘ
201824/12/2018496ΑΠΟΦ. 496/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΪΣΑΣ ΕΜΑΞΙΖΟΒΑ6Δ53ΩΕΣ-3ΔΝ
201824/12/2018495ΑΠΟΦ. 495/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ6Π00ΩΕΣ-4ΤΠ
201824/12/2018494ΑΠΟΦ. 494/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ κλπ) ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣΩΓΜΣΩΕΣ-ΩΔΖ
201824/12/2018493ΑΠΟΦ. 493/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 170.500,00 € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Δ΄ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ6ΑΗΩΩΕΣ-ΑΧΣ
201824/12/2018492ΑΠΟΦ. 492/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΟΥ KAI ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΩΘΣΑΩΕΣ-ΓΥΤ
201817/12/2018491ΑΠΟΦ. 491/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ)ΨΧ6ΦΩΕΣ-Ν0Δ
201817/12/2018490ΑΠΟΦ. 490/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 982.000,39 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.6Υ7ΘΩΕΣ-Σ02
201817/12/2018489ΑΠΟΦ. 489/2018 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΨΖ48ΩΕΣ-ΠΧΨ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201728/12/2017622ΑΠΟΦ. 622/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 174.984,41€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΔΗΚΕΠΑ) ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΕΩΣ 15/11/2017ΨΦΞΗΩΕΣ-ΛΑΔ
201728/12/2017621ΑΠΟΦ. 621/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 33.399,10€ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟ Α-13 Β΄ ΦΑΣΗ»6Γ2ΔΩΕΣ-Π7Α
201728/12/2017620ΑΠΟΦ. 620/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥΩΘΙ5ΩΕΣ-3ΦΘ
201728/12/2017619ΑΠΟΦ. 619/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 201771Ω0ΩΕΣ-ΦΔΔ
201728/12/2017618ΑΠΟΦ. 618/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕΕΨΚ7ΟΩΕΣ-Β7Υ
201728/12/2017617ΑΠΟΦ. 617/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΨΚΛΚΩΕΣ-ΗΝΩ
201728/12/2017616ΑΠΟΦ. 616/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΩΤΞΗΩΕΣ-Η35
201728/12/2017615ΑΠΟΦ. 615/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΗΣ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣΩΔΨΦΩΕΣ-1ΔΝ
201728/12/2017614ΑΠΟΦ. 614/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ7Α4ΑΩΕΣ-Δ9Π
201728/12/2017613ΑΠΟΦ. 613/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥΨΘ93ΩΕΣ-ΓΛΡ
201728/12/2017612ΑΠΟΦ. 612/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΟΥΚΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΩ42ΒΩΕΣ-Θ37
201720/12/2017611ΑΠΟΦ. 611/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΚΓΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.732,28 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣΩ4Σ2ΩΕΣ-56Ρ
201720/12/2017610ΑΠΟΦ. 610/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΚΓΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΩ9ΟΣΩΕΣ-ΝΛ3
201720/12/2017609ΑΠΟΦ. 609/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ:ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 8.500,00 ΕΥΡΩ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 20.6641.0007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ7ΙΠΙΩΕΣ-ΧΦΗ
201720/12/2017608ΑΠΟΦ. 608/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΛΠ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝEΙΩΝ 20186ΩΖΜΩΕΣ-29Ξ
201720/12/2017607ΑΠΟΦ. 607/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 75.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΩΒΛΚΩΕΣ-8ΜΗ
201720/12/2017606ΑΠΟΦ. 606/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 125.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΟΝΟΙΑ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ6473ΩΕΣ-Ο61
201720/12/2017605ΑΠΟΦ. 605/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 100.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΚΡΟΣΦΗΛΔ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Β΄ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΩΨΛ7ΩΕΣ-1ΦΔ
201720/12/2017604ΑΠΟΦ. 604/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 200.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Β΄ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΩ0ΡΕΩΕΣ-Λ2Ο
201720/12/2017603ΑΠΟΦ. 603/2017 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 75.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΩΘΠ1ΩΕΣ-ΤΟΑ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201629/12/2016606ΑΠΟΦ. 606/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΚΕΠΟΚ ΜΕ ΑΦΜ 090164955, (ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΚΕΠΑ), ΣΤΗΝ Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ»ΩΘΠΛΩΕΣ-ΠΒΖ
201629/12/2016605ΑΠΟΦ. 605/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΟΥΚΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΩ3ΥΙΩΕΣ-ΕΧΚ
201629/12/2016604ΑΠΟΦ. 604/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 591/2016 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΑΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ7ΨΒΨΩΕΣ-ΒΝΘ
201629/12/2016603ΑΠΟΦ. 603/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ/Ξ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 73.793,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.»7ΓΩ0ΩΕΣ-ΓΘ0
201629/12/2016602ΑΠΟΦ. 602/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΗΣ ΚΑΛΗ7ΥΚΕΩΕΣ-9ΙΝ
201629/12/2016601ΑΠΟΦ. 601/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΤΑΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΩ140ΩΕΣ-Δ29
201629/12/2016600ΑΠΟΦ. 600/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ6Θ10ΩΕΣ-Φ4Φ
201629/12/2016599ΑΠΟΦ. 599/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΘΦΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ78ΖΝΩΕΣ-3ΗΕ
201629/12/2016598ΑΠΟΦ. 598/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΒΕΕ»ΨΩΤΒΩΕΣ-Ι2Ι
201629/12/2016597ΑΠΟΦ. 597/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»ΩΡ5ΜΩΕΣ-ΚΟΒ
201629/12/2016596ΑΠΟΦ. 596/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΟΥ»ΩΠ91ΩΕΣ-ΝΣ2
201627/12/2016595ΑΠΟΦ. 595/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»Ω4ΑΜΩΕΣ-ΚΡΗ
201627/12/2016594ΑΠΟΦ. 594/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»ΩΒΖΨΩΕΣ-Δ7Τ
201627/12/2016593ΑΠΟΦ. 593/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕ»6ΧΓΟΩΕΣ-9ΜΕ
201627/12/2016592ΑΠΟΦ. 592/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»7ΓΦΚΩΕΣ-8ΜΧ
201627/12/2016591ΑΠΟΦ. 591/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.925,50€»7ΗΓΞΩΕΣ-Μ72
201627/12/2016590ΑΠΟΦ. 590/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 390/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017»Ψ69ΔΩΕΣ-Α37
201627/12/2016589ΑΠΟΦ. 589/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 166.539,60€ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 245.537,37€ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ»ΩΖΨΨΩΕΣ-ΧΛΕ
201627/12/2016588ΑΠΟΦ. 588/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)»6ΠΛΓΩΕΣ-ΞΘΤ
201627/12/2016587ΑΠΟΦ. 587/2016 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 20166ΛΚ3ΩΕΣ-ΘΙΑ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201530/12/2015578ΑΠΟΦ. 578/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 420.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.»ΩΝΗΘΩΕΣ-ΩΞ0
201528/12/2015577ΑΠΟΦ. 577/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΠΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜ. 833/2015 ΠΟΥ ΕΠΕΔΩΣΕ Η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΩΖΛΓΩΕΣ-Ε5Γ
201528/12/2015576ΑΠΟΦ. 576/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΤΟΥ Π.Δ 28/1980 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν.3852/2010
7ΖΠΠΩΕΣ-ΖΑΓ
201528/12/2015575ΑΠΟΦ. 575/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»Ω02ΩΩΕΣ-Δ9Ω
201528/12/2015574ΑΠΟΦ. 574/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»ΨΟΗ3ΩΕΣ-Χ2Β
201523/12/2015573ΑΠΟΦ. 573/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΗΣΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ Χ.Ε.»7ΜΔΘΩΕΣ-1Γ7
201523/12/2015572ΑΠΟΦ. 572/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ Φ. Γ.»ΨΨΤΛΩΕΣ-15Ζ
201523/12/2015571ΑΠΟΦ. 571/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΠ. ΣΠ.»70ΔΚΩΕΣ-Δ0Κ
201523/12/2015570ΑΠΟΦ. 570/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΗΣ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ Μ.Μ.»6ΕΡΦΩΕΣ-Μ0Σ
201523/12/2015569ΑΠΟΦ. 569/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ Μ.Κ.»7ΦΤΜΩΕΣ-Α0Ζ
201523/12/2015568ΑΠΟΦ. 568/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ Δ.Γ.»7ΠΕΣΩΕΣ-ΓΝΣ
201523/12/2015567ΑΠΟΦ. 567/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΗΣ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΚ. Ε.»ΩΥΗΕΩΕΣ-ΙΧΛ
201523/12/2015566ΑΠΟΦ. 566/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»7Λ2ΝΩΕΣ-ΨΣ0
201523/12/2015565ΑΠΟΦ. 565/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»ΩΦ3ΚΩΕΣ-Κ55
201523/12/2015564ΑΠΟΦ. 564/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 20156ΘΝΕΩΕΣ-8ΡΔ
201523/12/2015563ΑΠΟΦ. 563/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 5 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΙ 10 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΠ 586, ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ»ΩΝΓ2ΩΕΣ-ΕΝΞ
201523/12/2015562ΑΠΟΦ. 562/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»ΩΑΘΣΩΕΣ-Ξ6Φ
201523/12/2015561ΑΠΟΦ. 561/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015»6Β9ΟΩΕΣ-9ΧΘ
201523/12/2015560ΑΠΟΦ. 560/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2000 – 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ»ΒΖΝΛΩΕΣ-ΥΩΙ
201523/12/2015559ΑΠΟΦ. 559/2015 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Α)ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ»ΩΣΦΝΩΕΣ-ΞΜ8
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201431/12/2014510ΑΠΟΦ. 510/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 201569Δ1ΩΕΣ-ΝΔΨ
201431/12/2014509ΑΠΟΦ. 509/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3095/Β/18-11-2014 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)ΩΖΦ0ΩΕΣ-4ΛΖ
201431/12/2014508ΑΠΟΦ. 508/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΩΞΛ0ΩΕΣ-ΙΟ6
201431/12/2014507ΑΠΟΦ. 507/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ7ΞΕΕΩΕΣ-Γ7Σ
201431/12/2014506ΑΠΟΦ. 506/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΠΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ7ΝΨΩΩΕΣ-Ε26
201431/12/2014505ΑΠΟΦ. 505/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20157Ζ76ΩΕΣ-ΕΤΕ
201429/12/2014504ΑΠΟΦ. 504/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε. "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.1617/2014 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ6Η86ΩΕΣ-ΜΨΜ
201429/12/2014503ΑΠΟΦ. 503/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΒ30ΒΩΕΣ-ΣΓΛ
201429/12/2014502ΑΠΟΦ. 502/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑΣ7Ζ8ΓΩΕΣ-ΔΑΩ
201429/12/2014501ΑΠΟΦ. 501/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ) ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2007ΞΜΟΩΕΣ-ΣΗΛ
201429/12/2014500ΑΠΟΦ. 500/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ 5ΗΣ ΚΑΙ 6ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α)7ΔΤ3ΩΕΣ-ΕΚ9
201422/12/2014499ΑΠΟΦ. 499/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΠΑΤΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΩΣΓΞΩΕΣ-039
201422/12/2014498ΑΠΟΦ. 498/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΩΗ2ΘΩΕΣ-ΥΟ8
201422/12/2014497ΑΠΟΦ. 497/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»Ω23ΣΩΕΣ-2ΟΕ
201422/12/2014496ΑΠΟΦ. 496/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.74643/12-12-2014 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε (HELESI) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 250 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ7Χ9ΕΩΕΣ-ΤΚΛ
201422/12/2014495ΑΠΟΦ. 495/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»7ΠΕ8ΩΕΣ-ΖΡ5
201422/12/2014494ΑΠΟΦ. 494/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΔΩΣΕ Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΣΤ.ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»ΩΤΟΩΩΕΣ-ΟΛΞ
201422/12/2014493ΑΠΟΦ. 493/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ»ΒΝΝΟΩΕΣ-ΛΓ6
201422/12/2014492ΑΠΟΦ. 492/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ.ΦΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΒΔΨΦΩΕΣ-ΡΙΠ
201422/12/2014491ΑΠΟΦ. 491/2014 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ»6Σ0ΞΩΕΣ-67Β
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201330/12/2013443ΑΠΟΦ. 443/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014ΒΙ6ΤΩΕΣ-8Ε4
201330/12/2013442ΑΠΟΦ. 442/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»ΒΙ6ΤΩΕΣ-1ΘΒ
201330/12/2013441ΑΠΟΦ. 441/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣΒΙ6ΤΩΕΣ-ΦΑΠ
201330/12/2013440ΑΠΟΦ. 440/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»ΒΙ63ΩΕΣ-1ΝΧ
201330/12/2013439ΑΠΟΦ. 439/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΗΒΙ6ΤΩΕΣ-85Θ
201330/12/2013438ΑΠΟΦ. 438/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013ΒΙΡΤΩΕΣ-Τ10
201330/12/2013437ΑΠΟΦ. 437/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣΒΙ6ΤΩΕΣ-ΡΩΥ
201330/12/2013436ΑΠΟΦ. 436/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 417/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Κ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ AΚΡΙΒΗ»ΒΛΓ2ΩΕΣ-047
201330/12/2013435ΑΠΟΦ. 435/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΒΙ6ΤΩΕΣ-ΝΝ0
201330/12/2013434ΑΠΟΦ. 434/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1563/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε.ΒΙ6ΤΩΕΣ-ΙΤ3
201323/12/2013433ΑΠΟΦ. 433/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 24.600,00€ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 35.6236.0002 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣΒΙ6ΤΩΕΣ-ΔΡΟ
201323/12/2013432ΑΠΟΦ. 432/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 40.000,00€ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΒΛΓΦΩΕΣ-Η4Σ
201323/12/2013431ΑΠΟΦ. 431/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 40.000,00€ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΒΛΓΦΩΕΣ-867
201318/12/2013430ΑΠΟΦ. 430/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ¨ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ¨ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΒΛΓΦΩΕΣ-9ΜΥ
201318/12/2013429ΑΠΟΦ. 429/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ (Ε.Π.)ΒΛΓΦΩΕΣ-ΨΡ0
201318/12/2013428ΑΠΟΦ. 428/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ (Δ.Β.)ΒΛΓΦΩΕΣ-ΔΚΨ
201318/12/2013427ΑΠΟΦ. 427/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ Β.Δ.ΒΙΨΟΩΕΣ-Δ5Μ
201318/12/2013426ΑΠΟΦ. 426/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ Κ.Γ.ΒΛΓΦΩΕΣ-Κ96
201318/12/2013425ΑΠΟΦ. 425/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ Φ.Κ.ΒΛΓΦΩΕΣ-6Ε4
201318/12/2013424ΑΠΟΦ. 424/2013 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.000€ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΝ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣΒΛΓΦΩΕΣ-6Σ1
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201231/12/2012416ΑΠΟΦ. 416/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»Β4ΜΥΩΕΣ-7ΛΛ
201231/12/2012415ΑΠΟΦ. 415/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Α) ΖΑΠΠΑ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Β) ΣΜΥΡΝΗΣ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009¨»Β4ΜΥΩΕΣ-ΞΤ2
201227/12/2012414ΑΠΟΦ. 414/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒ4ΜΦΩΕΣ-4Β9
201227/12/2012413ΑΠΟΦ. 413/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒ4ΜΦΩΕΣ-ΔΩ1
201227/12/2012412ΑΠΟΦ. 412/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒ4ΜΦΩΕΣ-86Ο
201227/12/2012411ΑΠΟΦ. 411/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒ4ΜΦΩΕΣ-ΑΞΛ
201227/12/2012410ΑΠΟΦ. 410/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩΣ»ΒΕΦΘΩΕΣ-ΣΛΑ
201227/12/2012409ΑΠΟΦ. 409/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 391/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ¨ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑΣ»Β4ΜΥΩΕΣ-ΗΝΕ
201227/12/2012408ΑΠΟΦ. 408/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΝΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 326/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ
201227/12/2012407ΑΠΟΦ. 407/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 263/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΞΑΝΙΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΒΕΦΔΩΕΣ-ΖΥ1
201227/12/2012406ΑΠΟΦ. 406/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΝΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 310/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΒΕΦΔΩΕΣ-ΙΛΣ
201227/12/2012405ΑΠΟΦ. 405/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠ’ ΑΥΤΗΣ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΔΩΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Χ. ΚΟΛΟΒΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΒΕΦΘΩΕΣ-6ΑΠ
201227/12/2012404ΑΠΟΦ. 404/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.»ΒΕΦΘΩΕΣ-ΗΙ8
201227/12/2012403ΑΠΟΦ. 403/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΛΗ»ΒΕΦΘΩΕΣ-7ΑΟ
201227/12/2012402ΑΠΟΦ. 402/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. 00.6494.0001 ΠΟΣΟΥ 110,00€»ΒΕΦΔΩΕΣ-637
201227/12/2012401ΑΠΟΦ. 401/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. 00.6711.0002 ΠΟΣΟΥ 7.040,00 €»ΒΕΦΙΩΕΣ-651
201227/12/2012400ΑΠΟΦ. 400/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ»ΒΕΦΔΩΕΣ-ΔΡ5
201227/12/2012399ΑΠΟΦ. 399/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012»ΒΕΦΔΩΕΣ-ΡΑ0
201227/12/2012398ΑΠΟΦ. 398/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3463/2006, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»ΒΕΦΘΩΕΣ-ΟΧ9
201227/12/2012397ΑΠΟΦ. 397/2012 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3463/2006, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»ΒΕΦΘΩΕΣ-ΡΨΥ
ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
201129/12/2011385ΑΠΟΦ. 385/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΣΔΚΝΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ»ΒΟΝΥΩΕΣ-0ΥΝ
201129/12/2011384ΑΠΟΦ. 384/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ Δ΄ΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΒΟΝ1ΩΕΣ-Λ6Β
201129/12/2011383ΑΠΟΦ. 383/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΒΟΝ1ΩΕΣ-ΘΘ5
201129/12/2011382ΑΠΟΦ. 382/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ45Ψ0ΩΕΣ-Θ2Κ
201129/12/2011381ΑΠΟΦ. 381/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΒΟΝ1ΩΕΣ-34Ρ
201129/12/2011380ΑΠΟΦ. 380/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: AΠΟΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ45Ψ0ΩΕΣ-ΕΨΟ
201129/12/2011379ΑΠΟΦ. 379/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ»45Ψ0ΩΕΣ-6Λ8
201127/12/2011378ΑΠΟΦ. 378/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΒΟΝ0ΩΕΣ-Ε34
201127/12/2011377ΑΠΟΦ. 377/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 540,80 € ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΈΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»ΒΟΝ1ΩΕΣ-3ΛΣ
201127/12/2011376ΑΠΟΦ. 376/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ 100€, ΣΤΗΝ κ.Ε.ΦΩΤΕΙΝΟΥΒΟΝΔΩΕΣ-ΞΔ5
201127/12/2011375ΑΠΟΦ. 375/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑΣ45ΨΗΩΕΣ-Ψ7Γ
201127/12/2011374ΑΠΟΦ. 374/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ¨ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ45ΨΗΩΕΣ-Ν29
201127/12/2011373ΑΠΟΦ. 373/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ45ΨΗΩΕΣ-ΡΨ5
201127/12/2011372ΑΠΟΦ. 372/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 24.600,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ»45Ψ0ΩΕΣ-ΡΑ2
201127/12/2011371ΑΠΟΦ. 371/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 13.550.00 €, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΌΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ»45Ψ0ΩΕΣ-ΝΡΕ
201127/12/2011370ΑΠΟΦ. 370/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 19.599,80 €, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΈΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»45Ψ0ΩΕΣ-ΜΡΚ
201127/12/2011369ΑΠΟΦ. 369/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»45Ψ0ΩΕΣ-2Ψ3
201127/12/2011368ΑΠΟΦ. 368/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 13.550,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥΣ»45Ψ0ΩΕΣ-Ψ3Κ
201127/12/2011367ΑΠΟΦ. 367/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»ΒΟΝΥΩΕΣ-1ΞΟ
201127/12/2011366ΑΠΟΦ. 366/2011 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,EΤΟΥΣ 2011»Β4Ω8ΩΕΣ-Ζ84