Ακολουθήστε μας:

ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας & Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Τεχνικού Εξοπλισμού

Τμήμα Άμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργείων

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών