Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (12η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (12η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11 -3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 (ώρα έναρξης: 18:30 και ώρα λήξης 22.00.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: 4 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΤΑΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ε.Σ.Α.Λ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΛΠ ΑΕ», ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Δ’ 21/29.1.2020»

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ2

ΘΕΜΑ 5ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΘΕΜΑ 6ο: EΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 175.930,00 € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ –ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΥ. ( ΑΤ07 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ -ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΙΡΙΔΑ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 12ο: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 6, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 13ο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΗΣΟΥ ΡΩ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΦΝΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2021 Ε.Π.Ζ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo