Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (14η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (14η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 (ώρα έναρξης: 18:00 και ώρα λήξης 19.00.)


Η ψήφος θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΟΥ ΘΗΣΕΩΝ 28 ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 5 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-03-2021 6 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07-04-2021 7 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-04-2021 9 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-04-2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας