Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (16η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (16η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 (ώρα έναρξης: 19:30 και ώρα λήξης 22.30.)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Ή ΜΗ ΤΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2508/97 ΑΡΘΡΟ 8.

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΘΕΜΑ 3ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ¨ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΩΣΦΗΛΔ¨ ΘΕΜΑ 4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας