Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (22η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (22η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 (ώρα έναρξης: 19:30 και ώρα λήξης 22.00.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2021-2025, ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: ΛΉΨΗ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΉ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΉΣ ΜΕ ΓΑΚ 11902/2019 ΚΑΙ ΕΑΚ 6004/2019 ΑΓΩΓΉΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΌ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΏΝΑΣ ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΎΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΠΕΙΡΑΙΆ.

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΌΔΩΝ ΚΗΔΕΊΑΣ ΑΠΌΡΟΥ ΔΗΜΌΤΗ ΚΑΙ ΨΉΦΙΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΉΣ ΔΑΠΆΝΗΣ (Ι.Β.)

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας