Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, για την θερινή περίοδο 2022

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκειμένου να συμβληθεί με αναδόχους που διατηρούν επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων με σκοπό την φιλοξενία 150 παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών, δικαιούχων προγράμματος κατασκήνωσης που υλοποιεί ο Δήμος κατά την θερινή περίοδο έτους 2022, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές προσφορές. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 Η πρόσκληση με τους όρους των προσφορών έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά:

· Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (www.keratsini-drapetsona.gr)
· Στο Πρόγραμμα Διαύγεια (diavgeia.gov.gr) · Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. (Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στο ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς τους και να αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος με βάση το συστημικό αριθμό: 161562
· Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/06/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/06/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Βρεττάκος

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας