Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συντήρηση, τον καθαρισμό και την απολύμανση βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην συντήρηση καθαρισμό, απολύμανση βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων καιΑνακυκλώσιμων υλικών .

 Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 20/6265.0002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή βυθιζόμενων συστημάτων κάδων και απορριμμάτων» του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2022.

επιστροφή στην κορυφή